תנאי קבלה לתואר ראשון

קבלה אוטומטית
מסלול בגרות: זכאות לבגרות, הגשת תרגיל בית, תיק עבודות וראיון אישי.

קבלה על תנאי
מועמדים שאינם עומדים בתנאי של תיק עבודות יכולים להירשם למכינה 360 בעיצוב.

*ההתמחות בתקשורת חזותית במרחבי פנים תצוין במסמך נלווה לתעודת התואר.

קבלה אוטומטית
מסלול בגרות:
ממוצע בגרות משוקלל מציון 90 ומעלה ומעבר ראיון קבלה.
מסלול בגרות ופסיכומטרי:
ממוצע בגרות משוקלל מציון 85 ומעלה, ציון פסיכומטרי 550 ומעלה, עמידה בציון המשוקלל הנדרש במוסד (בגרות ופסיכומטרי) ומעבר ראיון קבלה.
או: ממוצע בגרות משוקלל מציון 80 ומעלה, ציון פסיכומטרי 600 ומעלה, עמידה בציון המשוקלל הנדרש במוסד (בגרות ופסיכומטרי) ומעבר ראיון קבלה.
תואר ראשון בתקשורת לאקדמאים:
זכאות לתואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר בישראל ומעבר ראיון קבלה.

קבלה על תנאי
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטית מוזמנים להגיש את מועמדותם ולפנות לצוות מרכז הרישום לצורך בדיקת אפיקי הקבלה על תנאי.
* מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה על תנאי יכולים להירשם למסלול המכינה (בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה למכינות).

בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

קבלה אוטומטית
מסלול בגרות:
ממוצע בגרות משוקלל מציון 85 ומעלה.
מסלול בגרות ופסיכומטרי:
זכאות לבגרות, ציון פסיכומטרי 580 ומעלה ועמידה בציון המשוקלל (בגרות ופסיכומטרי) הנדרש במוסד.
תואר ראשון במדעי ההתנהגות לאקדמאים:
זכאות לתואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר בישראל.

קבלה על תנאי
* מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה לעיל יכולים להירשם למסלול המכינה (בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה למכינות).

בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו

קבלה אוטומטית
מסלול בגרות: ממוצע בגרות משוקלל מציון 75 ומעלה.

קבלה על תנאי
מועמדים שאינם עומדים בתנאים שלעיל יכולים להירשם למסלול המכינה (בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה למכינות).
מועמדים שעברית אינה שפת אימם מחויבים במעבר בחינת מיון פנים-מוסדית בעברית.

בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

קבלה אוטומטית
מסלול בגרות:
ממוצע בגרות משוקלל בציון ממוצע 94 ומעלה.
מסלול בגרות ופסיכומטרי:
מבחן פסיכומטרי בציון 590 ומעלה וממוצע בגרות משוקלל מציון 85 ומעלה.
תואר ראשון בפסיכולוגיה לאקדמאים:
זכאות לתואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר בישראל בציון ממוצע 85 ומעלה.

קבלה על תנאי
*מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה שלעיל יכולים להירשם למסלול המכינה (בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה למכינות).

בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

קבלה אוטומטית
מסלול בגרות: ממוצע בגרות משוקלל מציון 90 ומעלה.
ללוחמים/ תומכי לחימה/ קצינים – ממוצע בגרות משוקלל מ-88 ומעלה.
מסלול בגרות ופסיכומטרי: ציון פסיכומטרי 555 ומעלה, עם ציון כמותי 100 ומעלה, ועמידה בציון המשוקלל הנדרש במוסד (בגרות ופסיכומטרי).

קבלה על תנאי
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטית מוזמנים להגיש את מועמדותם ולפנות לצוות מרכז הרישום לצורך בדיקת אפיקי הקבלה על תנאי.
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה על תנאי יכולים להירשם למסלול המכינה (בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה למכינות).

*ההתמחויות אינן מצויינות בתעודת התואר.
בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

קבלה אוטומטית
מסלול בגרות: ממוצע בגרות משוקלל מציון 85 ומעלה.
מסלול בגרות ופסיכומטרי: זכאות לבגרות וציון פסיכומטרי 540 ומעלה עם ציון 110 ומעלה בחלק הכמותי.

קבלה על תנאי
מועמדים שאינם עומדים בתנאים שלעיל יכולים להירשם למסלול המכינה (בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה למכינות).

*ההתמחויות אינן מצויינות בתעודת התואר.
בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

קבלה אוטומטית
מסלול בגרות:
ממוצע בגרות משוקלל מציון 100 ומעלה. לוחמים/תומכי לחימה/קצינים – ממוצע בגרות משוקלל מציון 98 ומעלה.
מסלול בגרות ופסיכומטרי:
ציון פסיכומטרי 555 ומעלה, עם ציון כמותי 100 ומעלה ועמידה בציון המשוקלל (בגרות ופסיכומטרי) הנדרש במוסד.

קבלה על תנאי
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטית מוזמנים להגיש את מועמדותם ולפנות לצוות מרכז הרישום לצורך בדיקת אפיקי הקבלה על תנאי.
* מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה על תנאי יכולים להירשם למסלול המכינה (בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה למכינות).

בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

קבלה אוטומטית
מסלול בגרות:
ממוצע בגרות משוקלל מציון 85 ומעלה, ציון 70 ומעלה ב-5 יח"ל במתמטיקה או 80 ומעלה ב-4 יח"ל במתמטיקה ומעבר מבדק פנימי.
מסלול בגרות ופסיכומטרי:
עמידה בציון המשוקלל (בגרות ופסיכומטרי) הנדרש במוסד ומעבר מבדק פנימי (פטור ממבדק פנימי יינתן למועמדים עם פסיכומטרי 600 ומעלה, עם ציון כמותי 120 ומעלה).

קבלה על תנאי
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטית מוזמנים להגיש את מועמדותם ולפנות לצוות מרכז הרישום לצורך בדיקת אפיקי הקבלה על תנאי.
* מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה על תנאי יכולים להירשם למסלול המכינה (בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה למכינות).

בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

קבלה אוטומטית
מסלול בגרות:
ממוצע בגרות משוקלל מציון 85 ומעלה, ציון 70 ומעלה ב-5 יח"ל במתמטיקה או 80 ומעלה ב-4 יח"ל במתמטיקה ומעבר מבדק פנימי.
מסלול בגרות ופסיכומטרי:
עמידה בציון המשוקלל (בגרות ופסיכומטרי) הנדרש במוסד ומעבר מבדק פנימי (פטור ממבדק פנימי יינתן למועמדים עם פסיכומטרי 600 ומעלה, עם ציון כמותי 120 ומעלה).

קבלה על תנאי
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטית מוזמנים להגיש את מועמדותם ולפנות לצוות מרכז הרישום לצורך בדיקת אפיקי הקבלה על תנאי.
* מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה על תנאי יכולים להירשם למסלול המכינה (בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה למכינות).

בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

קבלה אוטומטית
מסלול בגרות:
ממוצע בגרות משוקלל מציון 95 ומעלה וציון 70 ומעלה ב-5 יח"ל מתמטיקה או ציון 80 ומעלה ב-4 יח"ל מתמטיקה.
מסלול בגרות ופסיכומטרי:
עמידה בציון המשוקלל הנדרש במוסד (בגרות ופסיכומטרי) וכן ציון 70 ומעלה ב-5 יח"ל במתמטיקה או ציון 80 ומעלה ב-4 יח"ל במתמטיקה.
או: עמידה בציון המשוקלל הנדרש במוסד (בגרות ופסיכומטרי) וכן ציון 65 ומעלה ב-5 יח"ל במתמטיקה או ציון 70 ומעלה ב-4 יח"ל במתמטיקה וציון 128 ומעלה בחלק הכמותי במבחן הפסיכומטרי.

קבלה על תנאי
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטית מוזמנים להגיש את מועמדותם ולפנות לצוות מרכז הרישום לצורך בדיקת אפיקי הקבלה על תנאי.
* מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה על תנאי יכולים להירשם למסלול המכינה (בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה למכינות).

בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

קבלה אוטומטית
מסלול בגרות:
ממוצע בגרות משוקלל מציון 100 ומעלה.
מסלול בגרות ופסיכומטרי:
ציון פסיכומטרי 540 ומעלה ועמידה בציון המשוקלל (בגרות ופסיכומטרי) הנדרש במוסד.
תואר ראשון במשפטים לאקדמאים:
זכאות לתואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר בישראל בציון ממוצע 80 ומעלה ומעבר ראיון קבלה.

קבלה על התנאי
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטית מוזמנים להגיש את מועמדותם ולפנות לצוות מרכז הרישום לצורך בדיקת אפיקי הקבלה על תנאי.
* מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה על תנאי יכולים להירשם למסלול המכינה (בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה למכינות).

תואר ראשון כפול במשפטים וכלכלה:
עמידה בכלל התנאים הנדרשים לקבלה אוטומטית וכן מעבר ראיון קבלה.

בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

תנאי קבלה לתואר שני

*תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר בישראל בציון ממוצע של 80 ומעלה.
*רו"ח/עורכי דין – תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר בישראל בציון ממוצע של 75 ומעלה.
*בוגרי תואר ראשון בתחום הכמותי ממוסד אקדמי המוכר בישראל בציון ממוצע של 76 ומעלה.
*זכאות לתואר שני ומעלה ממוסד אקדמי המוכר בישראל.

קבלה על תנאי
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה יגישו מועמדות שתישקל על-ידי ועדת הקבלה בפקולטה.

*ההתמחויות אינן מצויינות בתעודת התואר.
בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

*תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר בישראל בציון ממוצע של 80 ומעלה.
*השתתפות בסדנת יצירתיות.
*מעבר ראיון קבלה.

בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

תואר ראשון במשפטים ממוסד אקדמי המוכר בישראל בציון ממוצע של 80 ומעלה.

קבלה על תנאי
תואר ראשן במשפטים ממוסד אקדמי המוכר בישראל בציון ממוצע 76–79, בכפוף להחלטת ועדת קבלה.

בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

*תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר בישראל בציון ממוצע של 75 ומעלה.
*ניסיון תעסוקתי רלוונטי בתחום.
*הקבלה ללימודים מותנת באישור ועדת הקבלה.

בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

קבלה אוטומטית
תואר ראשון במשפטים ממוסד אקדמי מוכר בישראל בציון ממוצע של 80 ומעלה.

קבלה על תנאי
תואר ראשון במשפטים ממוסד אקדמי המוכר בישראל בציון ממוצע 76–79, בכפוף להחלטת ועדת קבלה.

*תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר בישראל במדעי ההתנהגות, בפסיכולוגיה, בעבודה סוציאלית, בחינוך ובייעוץ חינוכי בציון ממוצע של 82 ומעלה.
*הגשת תיק מועמדות בצירוף קורות חיים.
*השתתפות בראיון קבוצתי.

*תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר בישראל בציון ממוצע של 75 ומעלה.
*הקבלה ללימודים מותנת באישור ועדת הקבלה.

בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

תואר ראשון מתחום ריאלי
תואר ראשון או שני ממוסד אקדמי המוכר בישראל בכלכלה, במנהל עסקים או בהנדסת תעשייה וניהול בציון ממוצע של 75 ומעלה.

תואר ראשון מתחומים אחרים
תואר ראשון או שני ממוסד אקדמי המוכר בישראל בתחומים אחרים בציון ממוצע 75 ומעלה: בכפוף לראיון אישי ולבדיקת התאמת תוכנית הלימודים הקודמים לדרישות התוכנית.

*תואר ראשון במשפטים או בחשבונאות ממוסד אקדמי המוכר בישראל בציון ממוצע של 80 ומעלה.
*רו"ח/עורכי דין – תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר בישראל בציון ממוצע של 75 ומעלה.

קבלה על תנאי
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה יגישו מועמדות שתישקל על-ידי ועדת הקבלה בבית-הספר.

בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

*תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר בישראל בפסיכולוגיה, במדעי ההתנהגות* ובחינוך גופני*, בציון ממוצע 85 ומעלה ומעבר ראיון קבלה.

* בעלי תואר במדעי ההתנהגות ללא חטיבת פסיכולוגיה יחויבו בהשלמות פסיכולוגיה בהיקף 16 ש"ס; בעלי תואר בחינוך גופני יחויבו בהשלמות פסיכולוגיה בהיקף 16 ש"ס.

בימים אלו אנחנו מציעים מתווה קבלה מיוחד בתנאים מקלים למשרתי המילואים בתקופת המלחמה, למידע נוסף השאירו פרטים או התקשרו אלינו.

לצורך הגשת מועמדות לתכנית בפסיכולוגיה קלינית יש לעמוד בתנאים שלהלן:
*ציון מתא"ם – 100
*שאלון תיאור עצמי
*תואר ראשון בפסיכולוגיה בממוצע 88 ומעלה
*שתי המלצות אחת אקדמית מחקרית ואחת מהשדה – התנסות קלינית

*מועמדים/ות שיימצאו מתאימים/ות לאחר סינון ראשוני יזומנו לראיון אישי
*הגשת מועמדות אינה מבטיחה קבלה לתכנית
*הודעות על קבלה לתוכנית ישלחו בסיום תהליך המיון

לרישום ומידע נוסף
  [current_url]


  רוצה לשמוע פרטים על מעונות הסטודנטים

  אני מאשר/ת ומסכים/ה לרישום פרטיי במאגרי המידע של המסלול האקדמי המכללה למינהל, לרבות לצורך דיוור ישיר של כל דבר פרסומת ועדכונים באמצעי ההתקשרות השונים.

  מדיניות פרטיות

  לרישום ומידע נוסף
   [current_url]


   רוצה לשמוע פרטים על מעונות הסטודנטים

   אני מאשר/ת ומסכים/ה לרישום פרטיי במאגרי המידע של המסלול האקדמי המכללה למינהל, לרבות לצורך דיוור ישיר של כל דבר פרסומת ועדכונים באמצעי ההתקשרות השונים.

   מדיניות פרטיות